Hvem kan søge om midler hos Aalborg Waterfront

Foreninger og virksomheder med et gyldigt CVR-nummer kan ansøge om midler hos Aalborg Waterfront. Projektet, der søges støtte til, skal ligge inden for Aalborg Waterfronts formålsparagraf.

Aalborg Waterfront støtter almindeligvis ikke:
Enkeltpersoner, løbende drift i private virksomheder og offentlige institutioner, aktiviteter og begivenheder der har fundet sted, foreninger der indsamler for at uddele i eget navn, aktiviteter uden offentlig adgang eller interesse.

Download ansøgningsskema

Du skal indlevere skemaet samt evt. relevante bilag digitalt til cr@portofaalborg.com

Behandling af ansøgninger

Ansøgning om Aalborg Waterfront midler under kr. 10.000 kan forventes behandlet i løbet af ca. 1 måned, ansøgninger over kr. 10.000 tages op på kvartalsmøder i bestyrelsen.